PANON TRADE d.o.o. - opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PANON TRADE d.o.o.

Blažuj 81,
71215 Ilidža,
Sarajevo, BIH

Telefon:
(033) 629 626

Telefaks:
(033) 629 625

dzenita.panontrade@gmail.com
panontrade.sarajevo@gmail.com
vanja.panontrade@gmail.com

 

Sertifikat ISO 9001:2008Sertifikat ISO 9001:2008

Sanitarne stijene i kabine za bolničke prostore

Sanitarna stijena

TOALETNA STIJENA - PANON TRADE d.o.o.

Iz higijensko medicinskih razloga u svim bolničkim, ambulantnim i liječničkim prostorima u pravilu se ugrađuju toaletne stijene izrađene iz posebnih kompozitnih materijala u kvaliteti za sanitarne uređaje.

Toaletne  stijene  nove  generacije  izrađuju  se  iz  sanitarnog akrilata, ojačane poliesterskim laminatom sa zadnje strane kao i "ukaširanim" ojačanjima na mjestima za ugradnju umivaonika i ostale sanitarne opreme.

Takva stijena podrazumjeva da je cjelokupna prednja površina glatka i da nema nikakvih "fuga" u kojima se stvaraju gljivice kao kod keramičkih pločica.

TOALETNA STIJENA - PANON TRADE d.o.o.

Toaletna stijena predstavlja element unutrašnjeg interijera kao kompletna jedinica spremna odmah za ugradnju. Na sebi ima ugrađen umivaonik, jednoručnu liječničku bateriju za toplu i hladnu vodu, dispenzer za tekući sapun, dozu za papirnate ručnike, košaricu za otpatke, ogledalo, neonsku svjetiljku sa utičnicom i prekidačem.

To znači da je toaletnu stijenu potrebno pričvrstiti za zid, priključiti na postojeću vodovodnu i električnu instalaciju i možete je koristiti.

Sanitarne kabine za zdravstvene ustanove

OSNOVNI OPIS

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Iz higijensko medicinskih razloga u sanitarne prostore predviđaju se montažne sanitarne kabine izrađene iz armiranog poliestera koji je samogasiv i u kvaliteti za sanitarne uređaje.

To omogućava da su stijene glatke kao i strop i nema nikakvih «fuga» kao kod keramičkih pločica. Sanitarne kabine su sastavljene iz više elemenata, ovisno o potrebama transporta do objekta.

Svi elementi su izrađeni iz poliestera osim umivaonika, WC školjke, vodokotlića, te elemenata za papirnate ručnike i dezinficijens.

Sa vanjske strane kabina nalaze se montažne pregradne stijene ili zid, a između mineralna vuna debljine 5 cm, kao zvučna i toplinska izolacija.

GRAĐEVNE KARAKTERISTIKE

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Svi uglovi na kabinama izvedeni su zaobljeni s radijusima cca 5 cm. Na mjestima gdje se sastavljaju elementi vrši se silikoniranje i spajanje pocinčanim vijcima s vanjske strane.

Ulazni otvor u sanitarnim  kabinama mora biti veličine za ugradnju vrata zidarske mjere 75x215 cm ovisno o detalju vrata.

Nosiva konstrukcija kabine e izrađena iz pocinčanih profila koji se oblažu u poliesterski laminat na vanjski dio kabine.
Vertikalna ojačanja stijena su od drvenih elemenata ukaširani u poliesterski laminat.

Svaka kabina ima četiri noge koje moraju biti izvedene tako da omogućavaju visinsku regulaciju.

Sva sanitarna oprema i elementi pričvršćuju se na stijenu kabina tako čvrsto da ne izazivaju eventualna iskrivljenja stijena.

Oblici kabina i boje usklađuju se sa arhitektom.

VODOVODNE INSTALACIJE I SANITARNI ELEMENTI

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Svi sanitarni elementi kao što su armature, WC školjke, umivaonici i ostalo kao i sav potrebni razvod instalacija od korisnika do priključka na razvod instalacija u objektu su sastavni dio kabine.

Priključke svih instalacija sanitarne kabine na razvod instalacije objekta izvodi izvođač sanitarnih kabina.

Priključni  ventili na vodovodnu instalaciju objekta nisu sastavni dio kabina i izvode ih izvođači kućne instalacije.

Na sanitarnoj kabini iza, gdje je izveden priključak na razvod vode i dovod kanalizacijskog voda izveden je revizioni otvor za kontrolu instalacija, različitih veličina, ovisno o vrsti sanitarne kabine.

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Pokrov revizionog otvora izrađen je iz istog materijala kao i sanitarna kabina. Pokrov  revizionog otvora je montažno-demontažni, vodonepropusan.

 

 

Linet - Sve vrste bolničkih kreveta i namještaja Beka Hospitec - oprema za fizioterapiju, hidroterapiju i rehabilitaciju Midmark Fjordblink - bazeni za porode u vodi Gardhen Bilance - kreveti i stolice za vađenje krvi i dijalizu Funeralia - oprema za patologiju Silentia - paravani Medicanvas - negatoskopi CFS - razna kolica od INOX-a, INOX pultovi, kirurška korita RQL - ginekološki, urološki, proktološki i internistički pregledni stoloviAt-os disinfection technology KlaroTemp-riteRopimexSegufix - sustavi za humano vezanje pacijenataMetzmodul
© 2008. PANON TRADE d.o.o.